Quy định về công tác tổ chức chấm thi, dời lồng và tiêu chí chấm thi cuả HHCMMN.

Tâm Nano

Đại Sứ Chào Mào
Quy định về công tác tổ chức, hạ lồng, dời lồng, phương thức chấm thi và tiêu chí chấm thi cuả HHCMMN.

Để thống nhất về công tác tổ chức chấm thi, dời lồng và tiêu chí chấm thi trong khu vực phiá Nam dành cho các CLB thành viên HHCMMN, Ban Thi Đấu HHCMMN trân trọng gửi thông báo quy định rõ về các vấn đề chấm thi như sau :

I/ Cách thức tổ chức chấm thi và dời, hạ lồng:

1/Tất cả các lồng chim tham dự Hội thi được đội Hỗ trợ nhận trả lồng xếp vào các bảng theo sự hướng dẫn cuả các Giám Sát. Đãm bảo mỗi bảng chỉ tử 40 – 50 lồng để Ban Giám Khảo dể dàng kiểm soát và đánh giá các chú chim trong khi thi đấu.
2/ Treo tất cả số lượng lồng dự thi lên cùng một lúc tại các bảng để bắt đầu cuộc thi. Lưu ý rằng : Chim tới sau sẽ được mở áo lồng trước, và mở áo lồng từ ngoài vào trong theo từng hàng ngang. ( Điều này tạo công bằng cho các chú chim tập kết vào khu vực thi đấu sớm, nếu bung áo lồng từ trong ra ngoài sẽ bất lợi vì phải lên sàn thi đấu sớm hơn so với các chú chim đi muộn hơn)
3/ Mỗi trọng tài chỉ nên phụ trách chấm từ 20 đến 30 lồng chim để dễ quan sát, đánh giá và không bỏ sót các chú chim khi thi đấu.
4/ Việc hạ lồng sau mỗi vòng đấu tại mỗi bảng đều do Giám Khảo phụ trách chấm bảng đó trực tiếp thực hiện dựa vào kết quả chấm thi. Các cá nhân khác như : Thành viên BTC, Giám Sát, Đội Hỗ Trợ ..v.v. ko được tự ý hạ lồng.
5/ Việc di dời lồng vào các chổ trống sau mỗi vòng đấu do Giám Khảo và Giám Sát thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên những lồng từ giàn ngoài vào, từ trái ( hoặc phải ) sang.


Lưu ý: Đối với những khu vực thi có nhiều sào thi (theo chiều dọc) > 4 thì BTC thực hiện cách dời lồng theo cách thức dời còn 4 hàng theo chiều dọc rồi sau đó mới thực hiện cách dời lấy những lồng bên ngoài bỏ vào những khoảng trống bên trong mà vẫn giữ còn 4 hàng theo chiều dọc.

xRf2PIE.jpg


yieCkUz.jpg

II/ Phương thức chấm thi tại các vòng đấu :

1/ Các vòng loại : Không qui định số vòng loại cụ thể, tuỳ thuộc vào quy mô Hội Thi và số lượng lồng tham dự.
2/ Vòng loại có Thời gian mỗi vòng 10 phút, riêng vòng ổn định chim ( vòng 1 ) sẽ từ 5-10 phút theo tình hình thực tế và sẽ không loại chim.

3/ Vòng loại 2 : loại các chú chim thật sự không chơi… Giám Khảo chấm cụ thể như sau : trong vòng 8 phút đầu các Giám Khảo quan sát và ghi chú những chú chim nào không chơi, xù lồng , tắm…. khi BTC thông báo còn 2 phút thì tiến hành rà soát lại các chú chim đã ghi chú, nếu vẫn tiếp tục không chơi thì mới loại.( Nhằm cho AE nghệ nhân các nơi dù xa hay gần có thi chim cũng ngồi coi được chú chim mình thi đấu ít phút, cho những chú chim bắt nhịp chậm cơ hội vào vòng trong, vì đi thi cốt yếu là giải trí, nên càng tạo điều kiện cho chú chim cơ hội, cho chủ chim uống café thật ngon, những chú chim bị loại trong vòng này là chú chim rất, rất yếu…)

4/ Vòng loại 3 đến vòng loại 7 : loại các chú chim trong chơi yếu, tắm, xù rỉa lông .đấu kém, chậm ra giọng.

***Ghi chú : vòng này thông báo rõ các tiêu chí chấm những tình huống đễ gây ra tranh cãi như :
a/ Trường hợp 1: chim bu chụp táp lồng nếu còn xuống cầu ra cánh, bọng... thì BGK không loại, nếu chim chỉ chụp quá 2/3 thời gian cuộc thi làm ảnh hưởng đến các chú chim khác thì BGK cân nhắc có thể loại chú chim đó nhưng ghi chú rõ ràng.
b/ Trường hợp 2: chim ăn uống , xuống bố lồng quá nhiều, bỏ đấu không chơi quá 2/3 thời gian vòng đấu, thì BGK có thể loại và ghi rõ nguyên nhân.
c/ Trường hợp 3: khi BTC thong báo còn 2 phút nữa hết giờ vòng thi, BGK nên xem qua lại 1 lần cuối các chú chim mình loại, nếu có chú nào torng ds loại mà chơi thật tốt, vượt trội hơn các con chim bên cạnh như Ché, sán cầu đi cánh đẹp mắt…. thì có thể xem xét giữ lại khg loại và ghi rõ cho BTC khi công bố có thể đọc tránh sự thắc mắc từ phía các nghệ nhân.

P/s : Trong một vài Hội Thi BTC có thể yêu cầu mỗi Giám Khảo loại tối thiểu số lượng chim chơi yếu nhất trong mỗi bảng.

5/ Từ Vòng loại 8 : Loại các chú chim chơi yếu hơn phần lớn các chú chim còn lại trên giàn thi…

***Ghi chú : vòng này thông báo rõ các tiêu chí chấm những tình huống đễ gây ra tranh cãi như :
* Trường hợp 1: chim bu chụp táp lồng nếu còn xuống cầu ra cánh, bọng... thì BGK không loại, nếu chim chụp mà không ra cánh sổ bọng ảnh hưởng đến các chú chim khác trong tầm 2 đến 3 phút cũng có thể quyết định đánh dấu lại chú chim đó, nhớ ghi rõ nguyên nhân, nếu ghi được thời gian là tốt.
* Trường hợp 2: chim ăn uống , xuống bố lồng quá nhiều, bỏ đấu không chơi trong tầm từ 2 đến 3 phút, thì BGK có thể loại và ghi rõ nguyên nhân.* Trường hợp 3: khi BTC thong báo còn 2 phút nữa hết giờ vòng thi, BGK nên xem qua lại 1 lần cuối các chú chim mình loại, nếu có chú nào trong ds loại mà chơi thật tốt, vượt trội hơn các con chim bên cạnh như Ché, sán cầu đi cánh đẹp mắt…. thì BGK xem xét loại hay không và ghi rõ cho BTC khi công bố có thể đọc tránh sự thắc mắc từ phía các nghệ nhân.

6/ Loại cho đến khi nào còn 10 con chim của mổi bảng

7/ Các vòng chọn :
Từ vòng Top 40 con sẽ nhóm lại 1 bảng theo sự sắp xếp của BTC và việc di dời chim cũng theo quy định từ ngoài vào trong


IMG_3879_zps0d855f45.jpg· Vòng Top 40 : Thời gian 10 phút thi loại 10 chú chim vào vòng 30.dời chim từ ngoài vào trong ( lấp đầy chổ trống từ ngoài vào trong)
· Vòng Top 30 : Thời gian 10 phút thi loại 10 chú chim vào vòng 20. ( lấp đầy chổ trống từ ngoài vào trong)
· Vòng Top 20 : Thời Gian 7’ phút thi loại 6 chú chim sau đó 7’ phút thi tiếp theo loai 4 chú chim để còn 10 chú chim vào vòng khuyến khích.
· Lúc này sẽ tiến hành trùm lồng và Bốc thăm lấy số ngẫu nhiên
Treo theo sơ đồ
1 2345
6 78910
Vòng này sau khi chọn và hạ 6 chú chim Khuyến khích thì vẫn giữ nguyên vị trí các lồng vào CK chỉ cho xê dịch lại gần nhau và chỉnh cầu, không được đổi vị trí.
· Vòng CK (thời gian 10phút), BGK sẽ chấm độc lập cho 4 chú chim tranh Nhất, Nhì, Ba và Tư.
III/ Tiêu chí chấm thi:

1. Tiêu chí thứ Nhất (Dáng bộ và Thái độ thi đấu)
· Chim thi đấu có thái độ linh hoạt, nhảy cầu, chuyền cầu, dáng đứng vươn mình
· Chim thi đấu rê cầu (sàn cầu), ra đuôi, ra cánh dọa nạt đối thủ
· Chim sục sạo tìm đánh ra giọng ché (chét) thị uy doạ nạt đối thủ
Chú ý: Chim không bỏ nước đấu trong suốt quá trình thi, trường hợp chim xỉa lông, phơi nắng, tắm cóng dẫn đến việc mất hình bỏ nước chơi, thì sẽ bị loại để tránh ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của những chú chim khác.


2. Tiêu chí thứ Hai (Giọng và đấu giọng)
· Lựa chọn ra những chú chim mau mỏ ra giọng đều đặn bền bỉ trong suốt quá trình thi đấu, chim hót đổ nhiều giọng, đảo giọng, luyến láy âm tiết rõ ràng, chim ra giọng quát hoặc giọng ché (chét) thị uy doạ nạt đối thủ (Chim ra giọng tối thiểu phải đủ 3 âm tiết trở lên; không có âm tiết trùng lắp; vd: quýt quýt… những âm tiết không phải giọng chim mái)
3. Tiêu chí thứ Ba (Hình dáng)
· Chào mào dự thi hình dáng đẹp, bóng bộ, cân đối, chim thon gọn, rắn chắc, nhanh nhẹn
· Chim không tật lỗi (lông xơ, thiếu lông đuôi và cánh)

IV/ Tiêu chí chọn thứ hạng chim thi đấu:
BGK áp dụng tiêu chí đánh giá chung dựa trên 3 tiêu chí trên để chọn thứ hạng ưu tiên của các chú chim như sau:
- Thứ nhất: chim có dáng bộ và thái độ thi đấu tốt + bọng nhiều (liên tục) sẽ được BGK chọn đầu tiên
- Thứ hai: chim có dáng bộ và thái độ thi đấu tốt nhưng bọng ít (thưa) sẽ được BGK chọn thứ 2
- Thứ ba: chim có dáng bộ và thái độ thi đấu trung bình + nhưng bọng nhiều (liên tục) sẽ được BGK chọn thứ 3
- Thứ tư : chim có dáng bộ và thái độ thi đấu tốt nhưng mất bọng sẽ được BGK chọn thứ 4
- Thứ năm: chim không có dáng bộ và thái độ thi đấu nhưng bọng nhiều (chỉ đứng 1 chổ hót, hót ko ghim chim) sẽ được chọn sau thứ 5
Tất cả các phiếu chấm thi sau khi chấm xong của BGK sẽ tập kết về Ban tổ chức để thống nhất bầu chọn ra các chú chim hay, toàn diện nhất và xét giải Nhất, Nhì, Ba. Ban Tổ Chức sẽ tổng kết và công bố phát giải thưởng cho các nghệ nhân có chim đoạt giải

·Ghi chú :

Trong suốt quá trình thi đấu, thành viên BGK không tự ý di dời lồng chim khi vòng đấu chưa kết thúc, trường hợp chim bu chụp bỏ nước đấu sẽ giải quyết bằng cách dời khoảng cách treo chim xa ra nhưng không quá mức tối đa cho phép là 10cm

BTC sẽ phối hợp điều hành cùng với BGK để tập hợp số lượng chim từ những khu vực khác nhau trước những vòng chọn sao cho cân bằng và thống nhất để tránh tình trạng số lượng chim tập trung không đồng đều từ các bảng đấu khác nhau. BGK chấm chim độc lập và di chuyển khu vực chấm thi tịnh tiến không chấm cố định ở cùng một bảng đấu.

Tiêu chí chấm loại không giới hạn số lượng lồng trong cùng một bảng đấu, không áp dụng phương pháp loại trừ 50/50 mà chỉ lọai những chú chim thật sự đã bỏ nước đấu ở những vòng đấu. Dựa theo số lượng chim dự thi mà BTC sẽ quyến định số lượng vòng đấu cho phù hợp để những chú chim còn đủ thể lực để cống hiến những phần trình diễn chất lượng.

Còn vào vòng trong thì mức độ cạnh tranh càng gay cấn và quyết liệt ở những vòng chọn chim có giải, tuy các chú chim vẫn thể hiện thái độ thi đấu không bỏ nước nhưng BGK sẽ quyết định chọn những chú chim có nước đấu và phong độ nổi trội hơn để có cơ hội lọt vào những vòng đấu kế tiếp.

V/ Tổ chức hội thi:

·Phát SBD cho các thí sinh đã đăng ký với BTC từ các Hội, nhóm, CLB (số lượng lồng sẽ chia đều theo các khu vực khác nhau để tránh trường hợp có nhiều chim nhà thi chung trong cùng một khu vực)
· Giới thiệu Đại biểu
· Đọc diễn văn khai mạc
· Giới thiệu Ban Giám khảo và cách thức chấm thi
· Bắt đầu cuộc thi
· Yêu cầu quý nghệ nhân có chim tham dự Hội thi đến trước 7h00 để làm thủ tục trước khi tham dự Hội thi (Rất mong quý nghệ nhân chú ý tham dự đúng giờ)
 
Sửa lần cuối:

haidch75

New member
Tiêu chí chấm thì rất rõ ràng, rành mạch. Một tiêu chí tốt. Like Like Like :D
 

lebinhmobile

New member
tiêu Chí quá rõ + Cái Tâm cũa trọng tài nữa = cuộc thi nào cũng thành công
thân
 

hoangnguyen

New member
nếu chim bị ngoái lộn thì sao vậy ?? có liệt vào chim tật lỗi không ?? tại thấy trên đó không nêu
 

dieulam

New member
Ngưỡng mộ những ae có tâm huyến quá. Mong phong trao chào mào ngày càng lớn mạnh.
 

Duy-MC

Trưởng Ban Thư Ký HHCMMN
nếu chim bị ngoái lộn thì sao vậy ?? có liệt vào chim tật lỗi không ?? tại thấy trên đó không nêu
Chào bạn! Bạn nên đọc kỷ trước khi ctm nhé
3. Tiêu chí thứ Ba (Hình dáng)
· Chào mào dự thi hình dáng đẹp, bóng bộ, cân đối, chim thon gọn, rắn chắc, nhanh nhẹn
· Chim không tật lỗi (lông xơ, thiếu lông đuôi và cánh
Không biết theo bạn nghĩ là chú chim ngoái lộn có tật lổi k? Đừng spam nhe bạn!!¡
 

quangvinh89

New member
Giờ thi lâu hơn trước.thời gian thi giảm xuống nhưng số vòng tăng lên. đồng nghĩa các chú chim phải chịu áp lực rất lớn để có thể vào được vòng kế tiếp. Nhưng tiêu chí này thật sự rất okie
 

copden

New member
Hay và khá chi tiết củ thể cách rời lồng điền vào chổ trống là hợp lý nhất rồi hihi. cứ 1 vòng bên phải vào vòng khác bên trái vào theo từng sào đầu chứ ko nên theo từng bảng như vậy chim sẻ gom vào giửa sào dảm thời gian chết tốt hơn.

Mình thấy chấm chọn nó củng có khuyết điểm của nó.vd từ vòng 8 chọn ra 30 con trong 10 p. Nếu có trường hợp những con chim đấu rất tốt 8 or 9p nó đả đc chọn nhưng phút cuối lại bị đè xù lông bỏ đấu chẳng hạn. Thì sẻ giải quýêt như thế nào? thường những vòng này thì chấm hội ý 2 đến 3 giám khảo hay vẩn 1 giám khảo
 

antuongonline

New member
không biết có anh em nào ở Hà Nội thích chơi chim không ạ, ngoài bắc ít hội như vậy quá
 

chipxinh

New member
Chào bạn! Bạn nên đọc kỷ trước khi ctm nhé
3. Tiêu chí thứ Ba (Hình dáng)
· Chào mào dự thi hình dáng đẹp, bóng bộ, cân đối, chim thon gọn, rắn chắc, nhanh nhẹn
· Chim không tật lỗi (lông xơ, thiếu lông đuôi và cánh
Không biết theo bạn nghĩ là chú chim ngoái lộn có tật lổi k? Đừng spam nhe bạn!!¡
Hôm chủ nhật rồi có 1 cuộc thi nội bộ,e có đi xem và có thắc mắc 1 con chim Khi thi đấu cứ bu lồng ngửa cổ và ngoái ngoái nhưng cứ bu và ngoái xong xuống cầu lại chơi hót và ché rất tốt.Vậy cho e hỏi là con chim như thế có vào sau tới vòng CHỌN được không?Thân ( e có tìm bằng công cụ tìm kiếm trên diễn đàn nhưng không thấy) là như thế này nè con chim không mất hình
 
Sửa lần cuối:

trangtrixemay

New member
thông báo dạng này mình thấy rất tốt, và mình nghĩ dù tổ chức lớn hay nhỏ đều có tiêu chí chấm thi minh bạch (có thể photo ra giao cho các nghệ nhân khi đăng ký hoặc scan 1 bảng lớn để mọi người nhìn thấy mà theo dõi cũng như đối chất công bằng).
 
Top